Thể dục lớp 2 - Tiết 17: Ôn động tác vương thở. Học động tác tay. Trò chơi: "Tung bóng vào rổ"