Thể dục lớp 2 - Tiết 16: Động tác vươn thở. Trò chơi "Tung bóng vào rổ"