Âm nhạc lớp 5 - Tuần 3 - Ôn tập bài : Reo vang bình minh.-Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1