• IMG20210518095740_01_e711745d08
 • dai_hoi_3174d7f622
 • ba287ab347b6bae8e3a7_c17bfc103b
 • IMG20210518095728_f397ffddd0
 • 61ec0b891b16f648af07_6b36206e0b
 • DSC00547_a406f6ef20
 • DSC00493_d57c1f42bf
 • DSC00647_855a4f8c4e
 • IMG20210518095740_01_18a9445d08
 • HS_nhan_qua_bfbe0b725b
 • z1975208997882_d3a23ec0f8103bafd6efcf3a909683b9_fd5d688b18
 • z1975208998572_2da06dda910e8f8c0fc209f4f47140df_241763c969
 • 91c43aaa06affbf1a2be_f095458ea8
 • z1975208992907_132d3a0585df51321e808c5968ee542c_6de1591c42
 • z1975208992909_8f82ca19c0533c9d329330c2f16b0868_b5d5d2559f
 • 0f9a1b9d2798dac68389_d63e14d05a
 • z1975208998365_a28899517b68d614e90ea7d182209321_64ca99f9ae
 • z1975208999613_e96363387b763fccd56310649f3c4a93_3db9faf25e
 • z1975208992904_c42a9f24320335f0d10d5c44e2072b5a_23d2442766
 • IMG20210518095740_f13b4acccb
 • z1975209001151_b7e9a6665757876ce5ca2d321f80f4e5_c2077cf556
 • IMG20211106101027_4456989c54
 • IMG20211106085645_58f84e642f
 • IMG20211106100613_f4dea5405c
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học ...
Đối với cấp học mầm non, tựu trường ngày 01-9-2021, khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày 06-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước ngày 31-5-2022.Đối với cấp tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 01-9-2021 (lớp 1 vào ngày 30-8), khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 6